Cam, Sert Plastik ve Diğer Kırılgan Malzemelerin Kontrol Sıklığının Belirlenmesi için Risk Değerlendirme

Cam, Sert Plastik ve Diğer Kırılgan Malzemelerin Kontrol Sıklığının  Belirlenmesi için Risk Değerlendirme

Ürün güvenliği standartlarında gıda ve ambalaj sektöründe ürüne bulaşma riski olduğunda ya da ürün makinelerin içinden geçmiyor ve ürün açıktan geçiyorsa örneğin bandın üzerinden, cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemeler kullanılmayacak ya da kırılmaya karşı korumalı olacaktır.

Ürünün ambalajı dışında cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin kullanımı kontrolü olacak ve bunun için belirlenmiş bir prosedür olacaktır. Bu prosedür kapsamında cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin yeri, adedi, tipi ve durumunu gösteren bir malzeme listesine sahip olmanız gerekmektedir. Bu listedeki cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin durumu risk analizine göre belirlenmiş sıklıkta kontrol edilecektir.

Risk değerlendirmesi, bazı alanlardaki cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin risk durumları nedeniyle nadiren kontrol edilmesini, bazılarının ise belirgin konumlarından ve ilişkili risklerinden dolayı sık sık kontrol edilmesini gerektireceğinden önemlidir. Örneğin, üzerinden açıkta ürün geçen, üretim hattının üstündeki pencereyi kontrol etmek, günlük hat başlatma işlemlerinin bir bölümünü oluşturabilir.

Cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin kontrol sıklığı risk değerlendirmesinde dikkat edilmesi gerekli parametreler, aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte, listelenmiştir, fabrikanın her bir alanı bu parametrelere göre değerlendirilmelidir;

  • Hasar veya kırılma potansiyeli,
  • Bulunduğu alanda personel geçişi ya da ürün / hammadde stoklanması
  • Ürüne bulaşabilecek bir yerde veya açık ürün alanında olması
  • Açık ürün hattı üzerinde olması

A. Hasar veya kırılma potansiyeli var mı?

Var ise Risk Puanı: 2

Yok ise Risk Puanı: 1

B. Bulunduğu alanda üretim personeli geçişi ya da hammadde/birincil ambalaj var mı?

Var ise Risk Puanı: 2

Yok ise Risk Puanı: 1

C. Ürüne bulaşabilecek bir yerde mi veya açık ürün alanında mı?

Evet ise Risk Puanı:  2

Hayır ise Risk Puanı: 1

D. Açık ürün hattı üzerinde mi?

Evet ise Risk Puanı:  2

Hayır ise Risk Puanı: 1

Risk Değerlendirme Puanı= A X B X C X D

 Risk         Değerlendirme        Puanı

 

Metodu

         

Kontrol Sıklığı

               

Kayıt

1-2

Görsel

Kontrole gerek yok.

 

 

4-8

 

Görsel

 

Haftada 1 defa

Cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemeler Kontrol Formu

16

Görsel

Üretim öncesi ve sonrası

Operasyon Formu

Yukarıda ki puanlama bir örnektir. Risk puanı, işletmenin dikkate alacağı farklı parametreler ve puanlamalara göre değişiklik gösterebilir.

Açık ürün alanlarında ve risk değerlendirmesine göre kontrol gerekliliği olan alanlarda Cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin durumu kontrol altında tutulur.

Cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin kontrol sıklığı risk değerlendirmesini Mflow dokümanlar uygulaması ile hazırlarken, kayıtlarınıza Mflow kayıtlar uygulaması ile tutarak zaman kazanabilir, kaynaklarınızı doğru yönetebilir ve kayıtların zamanlarını atlamazsınız.

Hazırlayan: Dilek ÖZDEN YILMAZ

Gıda Mühendisi

Denetçi/Danışman/Eğitmen

 

Icon