Gıda Güvenliği Politikası Hazırlarken Standartların Beklentilerini Karşılamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Gıda Güvenliği Politikası Hazırlarken Standartların Beklentilerini Karşılamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulumunda ilk adım tüm sisteminize ışık tutacak ve üst yönetiminiz taahhütleri arasında olan bir gıda güvenliği politikasının oluşturulması ile başlar.

Ülkemizde gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulumunda en çok kullanılan ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS Food ve IFS Food Standartlarının politika ile ilgili beklentileri karşılaştırılmalı olarak anlatılmıştır.

ISO 22000 Standardında standardın 5.2.1 ve 5.2.2 maddelerinde gıda güvenliği politikasına yer verilmiştir. 

FSSC 22000 standardı da ISO 22000 temelli bir standart olduğundan yukarıda ki aynı maddeler FSSC standardı içinde geçerlidir 

BRCGS Food standardında 1.1.1 maddesinde IFS Food standardında 1.1.1 ve 1.1.2 maddelerinde politika yer almaktadır. 

Bu dört standarda göre de ortak olarak;

 • Üst yönetim politikayı oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir,

 • Dokümante edilmiş olmalıdır,

 • Ürün kalitesi, güvenli ve yasalara uygun üretim, müşteri odaklılık politikanın içinde mutlaka olması gerekli maddelerdir,

 • Tüm çalışanlara iletilmiş ve anlaşılmış olmalıdır.

Standartlar bazında incelendiğinde;  

ISO 22000:2018 ve FSSC 22000 Versiyon_5.1 standardı 5.2.1 maddesine göre;  

Üst yönetim politikayı oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Politika aşağıdakileri içermelidir;

 • Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun olmalıdır,
 • Yönetim sisteminin amaçlarını belirlemek ve gözden geçirmek için bir çerçeve sağlamalı,
 • Gıda güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gereklilikler ve karşılıklı olarak mutabık kalınan müşteri gereklilikleri de dahil olmak üzere geçerli gıda güvenliği gerekliliklerini karşılama taahhüdünü içerir;
 • İç ve dış iletişimi ele alır,
 • Sürekli iyileştirilmesi taahhüdü içerir. 

ISO 22000:2018 ve FSSC 22000 Versiyon_5.1 standardı 5.2.2 maddesine göre; 

 • Dokümante edilmiş olmalıdır 
 • Tüm çalışanlara iletilmiş ve anlaşılmış olmalıdır.
 • İlgili taraflara açık olmalıdır. (Örneğin internet sayfasına politika eklenebilir)

BRCGS Food version_8 standardı 1.1.1 maddesine göre ;

İşletmenin belirlenen kalitede, güvenilirlikte ve müşterilere olan sorumluluklar kapsamında yükümlülüğü olan güvenli ve yasalara uygun ürün üretme hedeflerini ifade eden dokümante edilmiş politikası olacaktır.

 • Kapsamda ki işletmelerin tamamından sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır.
 • Tüm çalışanlara iletilmiş ve anlaşılmış olacaktır

IFS Food Version_7 Standardı 1.1.1 maddesine göre;

Üst yönetim asgari olarak aşağıdakileri içeren bir politika geliştirmeli, uygulamalı ve sürdürmelidir;

 • Gıda güvenliği ve ürün kalitesi,
 • Müşteri odaklılık,
 • Gıda güvenliği kültürü 

Tüm çalışanlara iletilmiş ve anlaşılmış olmalıdır ve departmanlar için spesifik hedeflere ayrılmalıdır.

IFS Food Version_7 Standardı 1.1.2 maddesine göre;

Gıda güvenliği, ürün kalitesi ve otansiteye ilişkin tüm ilgili bilgiler etkin bir şekilde ve zamanında ilgili personele iletilmelir.

Denetim Sırasında Gıda Güvenliği Politikası Denetlenirken;

 • Dokümante edilmiş politika var mı?
 • Denetimi gerçekleştirilen standart ya da standartlara uygun hazırlanmış mı?
 • İlgili kişilere nasıl iletilmiş? (Örneğin eğitim ile ise eğitim kayıtları var mı?)
 • Personel politikayı biliyor mu? (Saha denetiminde görüşülen kişilere sorularak denetlenir. Politikanın kelime kelime değil ama mantığının bilinmesi önemlidir.)
 • Politika sürdürülebilirlik için ne kadar sıklıkla gözden geçiriliyor?
 • Son gözden geçirme ne zaman yapılmış?
 • Gözden geçirme sonrası revizyon kararı verilmiş mi?
 • Revizyon kararı verilmişse revizyonda neler yapılmış?
 • Revizyon yapılmış hali ile politika tekrar tüm personele iletilmiş mi?
 • Denetlenen standart özelinde ki maddeleri karşılıyor mu? (Örneğin ISO 22000 standardı için ilgili taraflarla nasıl paylaşılmış?) sorularına cevap aranır. 

Dijital Doküman Yönetimi

Dijital (elektronik) doküman yönetim sistemi, dokümante edilecek bilginin kâğıt ortamında değil de dijital (elektronik) ortamda tutulması ve yönetilmesidir.

Bilgisayarda Word ve Excel uygulamaları üzerinde tuttuğunuz dokümanlar ile dijital doküman yönetimi uygulamış olmazsınız. Neden mi? Çünkü doküman yönetiminde bir dokümanın dört ayırt edici özelliği vardır. Doküman numarası, doküman adı, revizyon numarası ve revizyon tarihi. Eğer siz bunları manuel olarak takip ediyor, hala doküman numarası ya da revizyon numarası verirken acaba en son hangi numarada kalmıştım, bir kontrol edeyim deyip, kontrol etmek içinde başka bir Excel ya da Word dosyası kullanıyorsanız bu durumda dijital doküman yönetim sistemi uygulamıyorsunuz demektir.

 • Politikanızı ilgili  standart gerekliliklerine göre hazırlamak, kontrol etmek ve onay almak için (BRCGS Standardı gereği politikada ıslak imza gerekmektedir. Bu standartta ıslak imza istenen tek maddedir),
 • Politikanızın gözden geçirme tarihinde uyarı almak ve atlamamak için,
 • Gözden geçirme sonrası revizyonunu yapmak ve revizyon nedeni ile revizyonunu otomatik takip etmek için,
 • Dokümanınızı paydaşlarınızla paylaşmak için,

Mflow’un Dijital Doküman Yönetimi sağlayan "Dokümanlar" uygulamasını kullanabilirsiniz. 

Program ile ilgili tüm faydaları öğrenmek için hello@mflow.app'den bize ulaşabilirsiniz 

Hazırlayan: Sibel Taşhan Yurtseven 

Icon