Hedef Belirleme Formu

Hedef Belirleme Formu

Hedefler üst yönetimi tarafından belirlenen ve işletmenin politikası ve kuruluşun stratejik yönü paralelinde ortaya konulan, işletmenin ilerlemesi ve büyümesi için temel unsurları göz önüne alarak belirlenen,

  • İşletmeye spesifik,
  • Ölçülebilir,
  • Ulaşılabilir,
  • İş ile ilgili, uygun, gerçekçi ve
  • Zaman sınırlı taahhütlerdir.

Hedefler işletmeden işletmeye göre değişse de genellikle yıllık olarak belirlenir. Belirlenen hedefe ulaşmak için var ise alt hedeflerin belirlenmesi ve aksiyonların da ana hedef ve/veya alt hedefe göre hedef belirleme formunda detaylandırılması hedeflerin doğru oluşturulmasında oldukça önemlidir.

Hedefin gerçekleştirilmesi için sorumluların da belirlenmesi gerekir. Sorumluların belirlenmesi alt hedef ve aksiyonlar içinde geçerlidir.

Hedefler yıl içerisinde belirlenen zamanlarda ulaşılabilme durumuna göre gözden geçirilir. Gözden geçirme süreleri ilgili yönetim sistemi standardın da özel bir şart olmadığı sürece firmaya bırakılmıştır. Ama hedefin yıl sonunda değerlendirilmesi demek, ulaşılamayan hedefler için artık çok geç kalınmış demektir. Onun içinde hedeflerin hangi sıklıkta ve kim tarafından gözden geçiriliceği ve raporlanacağı ile kime raporlanacağı belirlenmelidir.

Hedef belirleme formunu yukarıda ki anlattıklarımızdan yola çıkarak aşağıda ki şekilde bir form olarak oluşturabilirsiniz. Tabloya dilerseniz değerlendirme sonuçlarını ve yıl sonu hedefe ulaşılma durumunu da ekleyebilirsiniz. Böylece hem hedef belirleme hem de izleme formu haline gelmiş olur. Ayrıca tablo içerisinde bir de yukarıda ki anlattıklarımızı pekiştirmek için örnek hedef çalışması yapılmıştır.

Hedef

Hedef No

Hedef Detayı

2021 Hedefi

2020
Sonucu

Sorumlu

Termin

Rapor Sıklığı

Rapor Sorumlusu

Raporlama Yapılacak Pozisyon

Ana Hedef

A.1

Üretim miktarını geçen yıla göre en az %15 artırmak

115
ton

100 ton

Üst Yönetim
Üretim
Kalite
Bakım

Yıl Sonu

Aylık

 

 

Alt Hedef

A.1.1

Yeni ekipman ile üretim kapasitesini %12 artırmak

10
 ton

Yeni
Hedef

Üst Yönetim
Üretim
Kalite
Bakım

Yıl Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.1.1

Yeni ekipman için fiyat ve marka araştırmasının yapılması

Teknik Satın Alma

Mart Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.1.2

Yeni ekipman onayının verilmesi

Üst Yönetim
Üretim
Kalite
Bakım

Nisan Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.1.3

Yeni ekipmanın kurulumu ve deneme üretimi

Üretim
Bakım

Eylül Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.1.4

Yeni ekipman ile ilgili değişiklik kontrolllerinin yapılması

Üretim
Kalite

Kasım
Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.1.5

Yeni ekipman Bakım Planlarının oluşturulması

Bakım

Kasım
Sonu

Aylık

 

 

Alt Hedef

A.1.2

Firenin %3 azarltılması ile üretimin 0,089 ton artırılması

2,73
ton

2,82
ton

Üretim
Kalite

Yıl Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.2.1

Fire kayıtlarının bir önceki yıl için incelenerek alınacak aksiyonların,sorumlu ve terminlerin belirlenmesi

Üretim
Kalite

Şubat
Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.2.2

Aksiyonları yukarıda ki plana göre hayata geçirilmesi ve sonuçlarının takibi

Üretim
Kalite

Her Ay

Aylık

 

 

Alt Hedef

A.1.3

Duruşların %2 azaltılarak duruş kaynaklı üretim kaybının 3 ton artırılması

3
ton

3,05
ton

Üretim
Bakım

Yıl Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.3.1

En fazla duruş olan iki hattın seçilerek,duruş sebeplerinin incelenmesi

Üretim
Bakım

Şubat
Sonu

Aylık

 

 

Aksiyon

A.1.3.2

Duruşların azaltılması için aksiyon planının çıkarılarak, sonuçların izlenmesi

Üretim
Bakım

Her Ay

Aylık

 

 

Uzaktan çalışma ile hayatımıza daha çok giren dijitalleşmenin, geleceğimizin bir parçası olacağı düşünüldüğünde, sürdürülebilir bir başarı için dijitalleşme yolundaki ilk adımı Mflow ile atabilirsiniz. Mflow kullanıcıları, hedeflerini dijitalde hazırlar ve takibini dijitalde gerçekleştirebilirler.
Hala tanışmadıysak, tanışmak için bekliyoruz…

Hazırlayan: Sibel Taşhan Yurtseven

Icon