İç Denetim Sıkılığı Belirlenmesinde Risk Analizi Yaklaşımı ve Denetçi Yeterliliği

İç Denetim Sıkılığı Belirlenmesinde Risk Analizi Yaklaşımı ve Denetçi Yeterliliği

İç Denetim Sıkılığı Belirlenmesinde Risk Analizi Yaklaşımı ve Denetçi Yeterliliği

Ürün güvenliği standartları iç denetimin tüm departmanları kapsayacak şekilde yılda en az bir kez yapılması gerektiğini ama departmanların iç denetim sıklığının risk analizine göre belirlenmesini ister. Aslında iç denetimde denetlenecek tüm departmanlar için denetim sıklığını belirlerken risk analizi yaklaşımını kullanmak sadece ürün güvenliği standartları için değil tüm standartlar için faydalı olacaktır. İç Denetim sıklığı belirlenirken aşağıda örnek tablo kullanılabilir. Bu tabloyu işletmeninizin özelliğine göre çeşitlendirebilirsiniz.

A.İlgili departmana iç denetim sonunda açılan düzeltici faaliyet sayısı     

(Not: İç ve dış denetimleri birlikte de değerlendirebilirsiniz)

Maksimum 1

1

2-3

2

4 ve üzeri

3

B.İlgili Departmanın iç denetim sonunda açılan düzeltici faaliyetleri zamanında kapatma oranı

71-100

1

51-70

2

≤%50

3

C.İlgili departmanda ki personel devir Hızı

6 yıl ve üzeri

1

1-5 yıl

2

1 Yıldan az

3

D.Kritik Kontrol Noktası

Var İse

2

Yok İse

1

 

Toplam Puan (A+B+C+D)

10-11

Yılda Dört Defa İç Denetim

8-9

Yılda Üç Defa İç Denetim

6-7

Yılda İki Defa İç Denetim

4-5

Yılda Bir defa İç Denetim

 

İç denetimi gerçekleştirecek denetçiler eğitimli ve yetkin kişiler olacaktır. Burada eğitimli ve yetkin olmak iki farklı kavramdır. Denetçinin eğitimli olması denetim yapacağı standardın temel eğitimini ve iç denetçi eğitimini almış olması kast edilir. ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik kılavuzunu denetimlerde kendinize kılavuz standart alabilirsiniz. Denetim programının yönetilmesi, denetimin aşamaları ve yürütülmesi, denetime katılan tarafların sorumlulukları, denetçi özellikleri ve iletişim konuları kılavuzun maddeleri arasında.

Denetçi yetkinliği, denetçinin sağlaması gerekli tecrübe ve bilgi birikimidir. Belgelendirme denetimlerinde bunun asgari gereklilikleri açıkça tanımlanmıştır sektörde en az 5 yıl tecrübeli ve bunun en az 2 yılda kalite sektöründe çalışmış olmalıdır. İç denetimlerde yetkinlik tanımlaması firmalara bırakılmıştır. Yetkinlik belirlerken bir işi denetleyebilmek için o işi iyi bilmek gerektiğini unutmamak gerekir.

Birde standartlarda denetçilerin denetim yapacakları bölümden bağımsız olmaları gerektiği maddesi vardır ki bu da kimsenin kendi departmanını denetleyemeyeceği anlamına gelir.

İç denetim sıklığı risk analizine göre belirlenip, ilgili departmana bağımsız, eğitimli ve yetkin bir denetçi ataması gerçekleştirildikten sonra denetim yapılacak standarda uygun olarak hazırlanmış soru listeleri ile denetimin gerçekleştirilmesi aşamasına geçilebilir.

Icon