ISO 45001:2018 -İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi -Hazırlanması Zorunlu Dokümanlar

ISO 45001:2018 -İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi -Hazırlanması Zorunlu Dokümanlar

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı yayınlandı ve OHSAS 18001'den yeni standarda geçiş süreci devam ediyor.

Geçiş sürecinde ve ilk uygulamada en önemli adımlardan biri, etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği için hangi belge ve kayıtların gerekli olduğunun belirlenmesi.

Bu yazımızda, ISO 45001:2018 İSGYS 'e göre hangi dokümanların zorunlu olduğuna dair bir içerik bulacaksınız.

ISO 45001:2018 için hangi dokümanlar ve kayıtlar gereklidir?

ISO 45001:2018 Zorunlu Dokümanlar:

Zorunlu Dokümanlar

ISO 45001:2018 Standart Maddesi

İSG yönetim sisteminin kapsamı

4.3

İSG politikası

5.2

İSG Yönetim Sistemi içindeki sorumluluklar ve yetkiler

5.3

Riskleri ve fırsatları ele almak için İSG süreci

6.1.1

İSG risklerinin değerlendirilmesi için metodoloji ve kriterler

6.1.2.2

İSG Hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlar

6.2.2

Acil duruma hazırlık ve müdahale prosedürü

8.2

ISO 45001:2018 Zorunlu Kayıtlar:

Zorunlu Kayıtlar

Iso 45001:2018 Standart Madde

İSG riskleri ve bunları ele almak için fırsatlar ve eylemler

6.1.1

Yasal ve diğer gereklilikler

6.1.3

Yeterlilik kanıtı

7.2

İletişim kanıtı

7.4.1

Harici belgelerin listesi

7.5.3

Olası acil durumlara müdahale planları

8.2

İzleme, ölçüm, analiz ve performans değerlendirmesine ilişkin sonuçlar

9.1.1

İzleme ekipmanının bakımı, kalibrasyonu veya doğrulanması

9.1.1

Uygunluk değerlendirme sonuçları

9.1.2

İç denetim programı

9.2.2

İç denetim sonuçları

9.2.2

YGG kayıtları

9.3

Olayların veya uygunsuzlukların niteliği ve daha sonra alınan önlemler

10.2.

Düzeltici faaliyet sonuçları

10.2.

Sürekli iyileştirme sonuçlarının kanıtı

10.3.

ISO 45001:2018 için yaygın olarak kullanılan zorunlu olmayan dokümanlar

ISO 45001:2018, standardı temelli “bir süreç oluşturmak, uygulamak ve sürdürmek” için belirli sayıda gereksinim içerir.

Bu gereksinimler mutlaka dokümantasyona dönüştürülmez; ancak, dikkate alındığında Bu kategoriye giren bazı dokümanların oluşturulması sisteminiz için faydalı olabilir. Ek olarak nelerin dokümante edilmesi gerektiğine karar verirken bu aşağıda ki tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Doküman Adı

ISO 45001:2018 Standart Madde

Kuruluşun ve İlgili Tarafların Beklentilerinin Belirlenmesi Prosedürü

4.1.

İSG Kılavuzu

4.

Çalışanlara Danışma ve Çalışan Katılımı Prosedürü

5.4.

Tehlike Tanımlama ve Değerlendirme Prosedürü

6.1.2.1.

İletişim Prosedürü

7.4.1.

Doküman ve Kayıt Kontrolü Prosedürü

7.5.

Operasyonel Planlama ve Kontrol Prosedürü

8.1.

Değişiklik Yönetimi Prosedürü

8.1.3.

İç Denetim Prosedürü

9.2.

Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

9.3.

Olay Soruşturma Prosedürü

10.2.

Uygunsuzlukların ve Düzeltici Faaliyetlerin Yönetimi Prosedürü

10.2.

Kuruluşun ve İlgili Tarafların İçeriğinin Belirlenmesi Prosedürü

 ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde yeni bir gereklilik ve yalnızca bağlamı belirlemenin sonuçlarını değil, aynı zamanda sürecin kendisini de dokümante edebilirsiniz. Bu dokümanda, bağlamın hangi unsurlarının dikkate alınması gerektiğini, kimlerin katılacağını, hangi metodolojilerin kullanılacağını ve bağlamla ilgili bilgilerin ne sıklıkta revize edileceğini tanımlayabilirsiniz.

İSG Yönetim Sistemi İçindeki Roller ve Sorumluluklar

Bunu belgelemek için iki seçenek vardır.  Birincisi, kurum içindeki rolleri ve sorumlulukları tanımlayacak genel bir belgeye sahip olmaktır. Tüm organizasyon için ISO 45001:2018 e göre İSGYS sorumluluklarını tanımlayabilirsiniz.

İkincisi, içinde belgelenen rol ve sorumluluklara sahip olmaktır. Prosedürler ve çalışma talimatları gibi farklı İSG belgelerinin hazırlanması gereklidir. Her iki yaklaşım da uygundur ve en uygun yaklaşımın ne olduğuna karar vermek kuruluşa bağlıdır.

Çalışanların Danışması ve Katılımı

ISO 45001:2018 Standardı, Uygulanabilir tüm seviyelerde çalışanlara danışma ve katılım için bir süreç oluşturmayı ve sürdürmeyi beklemektedir. Zorunlu olmamakla birlikte, kuruluş için bu konuda bir prosedür oluşturmak faydalı olabilir. 

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi kapsamında ki doküman ve kayıtlarınızı yönetmeye hazır mısınız? Eğer dijital bir uygulama kullanmıyorsanız dokümanlarınızı ve kayıtlarını yönetmeye hiçbir zaman tam hazır olamayacaksınız.  Mflow Dokümanlar uygulaması ile dokümanlarınızı dijital olarak hazırlarken, kayıtlarınızı ve doğrulama onaylarınızı yine Mflow Kayıtlar uygulamasını kullanarak tutabilirsiniz. Hem dokümanlarınız hem de kayıtlarınızı Mflow uygulamaları ile dijitale taşırken, kayıtlardan yapacağınız veri analizini de dijitale aktarmış olursunuz. Hem de bunu çok uygun fiyatla yapabilirsiniz. Uygulamalarımızın fiyatlarını mflow.app internet sayfamızdan kontrol edebilir ve uygulamalarımızı 14 gün boyunca ücretsiz denemeye başlayabilirsiniz.

Hazırlayan: Nalan Acar

Dijital Denetçi /Danışman / Eğitmen

Icon