KARBON NÖTR NEDİR?

KARBON NÖTR NEDİR?

"Karbon nötr olmak", bir kişi veya kurumun saldığı sera gazlarını dengelemek ve net olarak sıfır sera gazına ulaşabilmek için, salınan sera gazı miktarına eşdeğer sera gaz salınımına engel olacak projeler gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Ulaşım, enerji üretimi, tarım ve endüstriyel faaliyetlerle ilişkili karbondioksit salan süreçlere müdahale bağlamında kullanılır.

BİR ÜRÜN NASIL KARBON NÖTR HALE GELİR?

Karbon nötr sertifikasyonuna erişmek için şu gereksinimleri karşılamak gerekir:

 • Ürünün karbon ayak izinin hesaplanması
 • Karbonun azaltılması için bir eylem planı oluşturulması
 • Karbonu dengelemek için yeterli karbon kredisi satın alınması
 • Karbon nötr sertifikasyonunu elde tutabilmek için karbon azaltma planının uygulanması

Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak

Sera gazı emisyonunu azaltmak için;

 • Enerji yoğun sanayi tesisleri için sera gazı emisyon sınırlaması ile ilgili çalışmalar yapılmalı,
 • Ulaşımda yakıt yoğun taşımacılıktan yakıt az yoğun taşımacılığın önü açılmalı,
 • Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı ile ilgili entegre bir yönetim sistemi oluşturulmalı ve bu konuda sanayileşmenin önü açılmalı,
 • Emisyon değerleri düşük taşıtlar ve deniz araçları teşvik edilmeli,
 • Sulak alanlar koruma altına alınmalı,
 • Ağaçlandırmada seferberlik ilan edilerek orman alanları artırılmalı,
 • Şehirlerde yeşil alanlar artırılmalı,
 • Enerji verimliliği düşük ısıtma, soğutma ve mutfak aletlerinin kullanımına kademeli olarak son verilmeli,
 • Enerjiyi verimli kullanan aletler ve ekipmanlar teşvik edilmeli,
 • Atık sular arıtılmalı,
 • Kalorisi yüksel atıklar, fosil yakıtlar yerine, ek yakıt olarak kullanılmalı,

Değerlendirme ve tekrarlama;

Emisyonları azaltmak için yapılan tüm çalışma verilerinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu aşama, sonuçların değerlendirilmesini ve yapılan iyileştirmelerin bir listesinin oluşturulması, sonuçların belgelendirilmesini ve raporlanmasını içermelidir. Böylece hangi çalışmanın işe yaradığına veya yaramadığına ilişkin kazanılan deneyim paylaşılır. Son olarak, tamamlanan her şeyle birlikte döngü baştan başlar, ancak bu sefer öğrenilen dersle pekişir ve daha fazla fayda elde edilir.

Karbon nötr olmak veya sıfır karbona ulaşmak giderek daha fazla kurumsal ve toplumsal sorumluluk olarak benimseniyor. Karbon nötr olma sözü veren şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. 

Biz Mflow olarak ağaçlarımız artsın, kağıt kullanımı azalsın, yönetim sistemleri enerjiyi verimli kullanacağımız şekilde yönetebilsin diye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Karbon nötr sözü veren şirketlerimizin faaliyetlerini desteklemek için elimizden gelen tüm çabayı göstererek, karbon nötr bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz

Hazırlayan:

Nalan Acar

 

 

Icon