ALERJEN KONTAMİNASYONU RİSK ANALİZİ

ALERJEN KONTAMİNASYONU RİSK ANALİZİ

GFSI onaylı standartlardan;

 • BRCGS Food Versyion_8, 5.3 maddesi;
 • IFS Food Versiyon_7 4.19 maddesi,
 • FSSC 22000 Versiyon_ 5.1 2.5.6 maddesi alerjen yönetimine özel gerekliliklerini bildirmektedir.

Bu maddelerde bulaşmanın önlenmesi ile ilgili aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere bu maddelerin bulaşı da değerlendirilmesinin önemi belirtilmektedir

 • Alerjenlerin depolanmasında fiziksel ayrım,
 • Alerjenlerin üretiminde ve paketlenmesinde fiziksel ya da zamansal ayrım,
 • Alerjen olan ve olmayan ürünlerin üretiminde geçişlerin azaltılması için üretim programı,
 • Alerjen üretimde farklı ya da ilave kıyafet kullanımı,
 • Alerjen işleme o alerjene özel ve tanımlı ekipman kullanımı,
 • Alerjen içeren tozların hareketini engelleyecek sistemlerin oluşturulması,
 • Atık ve diğer dökülen kirliliklerin kontrolü,
 • Çalışan, tedarikçi ve ziyaretçilerin tüketim amaçlı gıdayı üretim alanlarına sokmalarının yasaklanması,
 • Alerjen içeren reworklerin doğru yönetilmesi.

Ayrıca bu gereklilikler içerisinde, bulaşma yollarının belirlenmesi için dokümante edilmiş bir risk değerlendirmesi isteği de mevcuttur. Risk değerlendirmesi farklı yollarla yapılabilir. Bunlardan biri de bir karar ağacı oluşturarak riskin değerlendirilmesi ve bu riskin yönetim şeklinin seçilmesidir.

Risk değerlendirmesi için karar ağacı aşağıda ki şekilde oluşturulabilir:

Bu soru listesini kullanılarak gerçekleştirebileceğiniz risk analizi örneği de aşağıda verilmiştir. 

ALERJEN KONTAMİNASYONU RİSK DEĞERLENDİRMESİ Ürün Adı Alerjen*
1-2-3-4-5-…
Proses Makine Adı S1 S2 S3 Alerjen Yapısı*** Kontrol Önlemleri**
(A-B-C)
                   
                   
NOT: Proseslerin her bir aşaması Akış Şeması'nda belirlenmiş ve Tehlike Analizi'nde alerjen tehlikesi bakımından değerlendirilmiştir.
                   
*ALERJENLER VE ALERJEN İÇEREN MADDELER **KONTROL ÖNLEMLERİ             ***ALERJEN YAPISI
1: ….
2: ….
3: ….
4: ….
5: ….
A- Bir önlem alma gerekliliği bulunmaz.  
B- Ayrı Depolama:
*Bulunduğu alanda izole şekilde muhafaza edilir.
*Temizlik ekipmanları ve çöp kovası ayrıdır.
*Atıklar bertaraf edilirken diğer alanlara bulaşmaması sağlanır.
Katı
Sıvı
Toz

*Fiziksel ayrımın yapılamadığı yerlerde alerjen Toz ve Sıvı ise temizlik doğrulaması olarak Zone 2 ve Zone 3'den de alerjen testi yapılır
C- Alan Ayrımı:
*Alanda çalışan personel diğer üretim   alanlarında da çalışıyorsa çapraz bulaşıyı engellemek için kıyafet yönetimi yapılır, kişisel temizlik kurallarına uyulur.
*Ekipmanlar sadece bu alanda kullanılır.
*Ekipmanların temizliği bulaşı olmayacak şekilde yapılır.
*Alerjen temizlik ekipmanları ve alerjen çöp kovası ayrıdır.
*Atıklar bertaraf edilirken diğer alanlara bulaşmaması sağlanır.
D- Zaman Ayrımı - Ekipman Ayrımı -Kıyafet Ayrımı
*Alerjen üretim yapıldığında diğer üretimler yapılmaz.
* Bu üretimde kullanılan ekipmanlar ayrılmış ve tanımlıdır.
*Ekipmanların temizliği bulaşı olmayacak şekilde yapılır.
*Alerjen temizlik ekipmanları ve alerjen çöp kovası ayrıdır.
*Atıklar bertaraf edilirken diğer alanlara bulaşmaması sağlanır.
* Temizlik sonrası, kitlerle alerjen kalıntısı kontrol edilir. Eğer kalıntı kalmamışsa diğer üretimler yapılabilir.
* Toz gibi dağılabilen formda ise kalıntı testi sadece Zone 1 de değil Zone 2 ve Zone 3'te de yapılır.

Hazırlayan: Dilek Özden Yılmaz.

Gıda Mühendisi/BRCGS Profosyoneli

 

 

Icon