BRCGS Gıda Güvenliği Standardına Göre Aldırılması Zorunlu Eğitimler

BRCGS Gıda Güvenliği Standardına Göre Aldırılması Zorunlu Eğitimler

BRCGS Gıda Güvenliği Version_8 Standardı, 7.1 maddesini eğitim maddesi olarak ayırmıştır. Fakat personele aldırılması gerekli eğitimleri sadece bu madde için de listelemez. Standardın farklı maddelerin de personelin aldırılması gerekli eğitimler listelenmiştir.

Standardın 7.1 maddesine göre;

 • Tüm personele, taşeron ve geçici personeller de dahil, işe başlamadan önce gerekli eğitimler verilecektir. Yani personel işe başlamadan önce ya da başladığında asgari olarak oryantasyon eğitimleri ve yasal gerekliliği olan eğitimler tamamlanacaktır.
 • Çalıştıkları süre boyunca da ihtiyaçları olan eğitimlerle destekleneceklerdir,
 • Dokümante edilmiş bir eğitim programı olacaktır.
 • Dokümante edilen bu eğitim programda standardın istediği eğitimler ve spesifik işler için belirlenen yetkinliklere göre eğitim faaliyetleri sağlanacaktır.
 • Eğitimin uygun dilde verildiğinden emin olunacaktır. Yani işletmede Türkçe bilmeyen farklı dilde konuşan çalışanlar var ise eğitimler ayrıca onların dillerinde de hazırlanarak verilecektir.
 • Eğitim etkinliği gözden geçirilecektir.

Standardın zorunlu olarak istediği eğitimler, standart madde numaralarına göre aşağıda verilmiştir. Eğitimler bunlarla sınırlı değildir. Spesifik işler için belirlenen yetkinliklere göre eğitim faaliyetleri şirket tarafından sağlanacaktır. Örneğin iş talimatlarına yönelik eğitimler, bir cihazın kullanımına yönelik eğitimler, bir yazılım ya da programın kullanım eğitimleri vb.

Standart Madde Numarası

Eğitim Konusu

2.1.1

HACCP prensipleri

3.4.2

BRCGS gıda standart temel eğitimi

 

3.4.2

İç denetçi ya da ISO 19011- Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu  

4.9.1.1

Kimyasal kullanımı

4.9.3.3

Cam ve kırılgan malzemelerin kırılması durumunda yapılacaklar

4.11.7.3

CIP ekipmanı kullanımı

4.14.12

Haşere aktivitesi farkındalığı

5.6.2.4

Laboratuvar analizleri yetkinliği

6.1.2

Ekipman ayarlarının ürün güvenliği ve yasallığını etkilediği durumlarda ekipman kullanımı

7.1.1

İş başlangıcında oryantasyon ve yasal zorunlu eğitimler

7.1.2

Kritik Kontrol Noktası çalışanlarına kritik noktaları ile ilgili bilinçlendirme ve yetkinlik kazandırma eğitimi

7.1.4

Allerjen

7.1.5

Etiketleme ve paketleme

7.2.1

Hijyen gereklilikleri

Eğitim kayıtları ulaşılabilir durumda olacak ve aşağıdakileri içerecektir;

 • Eğitim adı ve içeriği
 • Eğitim tarih ve süresi
 • Katılımcı adı ve onayı
 • Eğitimci bilgileri
 • İç eğitimlerde, kullanılan materyale, iş talimatlarına ya da prosedürlere yapılan atıflar

Eğitim başka bir kurum tarafından verildiği durumlarda da eğitim kayıtları tutulacaktır.

Personelin yetkinliği belli aralıklarla gözden geçirilecektir. Bu gözden geçirme sonucuna göre gerektiğinde, gerekli eğitimler sağlanacaktır. Bu eğitimler

 • Yenileme eğitimi
 • Koçluk
 • Rehberlik
 • İş başı eğitimi şeklinde yapılabilir.

Kaynak: BRCGS Food Safety Standard Issue_8

Hazırlayan: Sibel Taşhan

 

Icon