IFS Food Versiyon 7’de Neler Değişti? (2. Bölüm)

IFS Food Versiyon 7’de Neler Değişti? (2. Bölüm)

IFS Food Versiyon 7- 2. BÖLÜM: Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemi İçin Değişikliklerin Detaylı İncelenmesi:

2.1.1.3 IFS Food Versiyon 7’e göre ürün gereksinimleri ile ilgili değişiklikler dokümante edilmeli. Eski versiyonda bu madde sadece doküman yönetimi için sistem kurmamızı isterken, IFS Food Versiyon 7 ürün şartlarına uygunluk konusunda da kanıtlar talep etmekte.

2.1.2.1 IFS Food Versiyon 7’e göre özellikle dijital ortamda tutulan kayıtların muhafazası, yetkin kişiler tarafından yayınlanması ve onaylanması gibi konuların altı çizilmiş durumda.

2.1.2.2 Eski versiyon kayıtları saklamak için, yasal gereksinimler veya ürün raf ömrünü adreslemekteydi. IFS Food Versiyon 7’e göre ise yasal gereksinimler, ürün raf ömrü ve müşteri gereksinimleri dikkate alınmak zorunda.

 2.2.1.3 IFS Food Versiyon 7’e göre HACCP planının, ticari ve endüstri dernekleri, bağımsız uzmanlar ve düzenleyici otoriteler dahil olabilecek diğer kaynaklardan elde edilen bilimsel literatüre veya uzman tavsiyesine dayalı olmasını sağlayacaktır. “Bağımsız uzmanlar” ifadesi eski versiyonumuzda yer almamaktaydı.

2.2.1.4 IFS Food Versiyon 7’e göre daha net tanımlara yer verilen bir madde. Hammaddelerde, ambalaj malzemelerinde, işleme yöntemlerinde, altyapısında ve / veya ekipmanda değişiklik olması durumunda, ürün güvenliği gerekliliklerine uyulduğundan emin olmak için HACCP planının gözden geçirilmesini sağlayacaktır.

2.2.2.2 IFS Food Versiyon 7’e göre HACCP planının geliştirilmesinden ve sürdürülmesinden sorumlu olanlar, dahili bir ekip liderine sahip olacak ve HACCP ilkelerinin uygulanması konusunda yeterli eğitim ve ürün ve süreçler hakkında özel bilgi almış olacaktır. IFS eski versiyonlarda ekibin sadece HACCP konusunda bilgili ve eğitimli olması beklenirken, IFS Food Versiyon 7 versiyonunda ürün ve süreçler konusunda da bilgili ve eğitimli olması beklenmekte.

2.2.3.5 IFS Food Versiyon 7’e göre   Her adım için bir tehlike analizi yapılmalı.Olası ve makul olarak beklenen tüm fiziksel, kimyasal (radyolojik ve alerjenler dahil) ve biyolojik tehlikeler için bir tehlike analizi yapılacaktır. Analiz aynı zamanda gıda ile temas halindeki malzemelerle bağlantılı tehlikeleri, ambalaj malzemelerini ve çalışma ortamına ilişkin tehlikeleri de içerecektir. Tehlike analizi, tehlikelerin muhtemel oluşumunu ve bunların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin ciddiyetini dikkate alacaktır. Her bir tehlikeyi kontrol etmek için uygulanacak özel kontrol önlemleri dikkate alınacaktır. IFS Food Versiyon 7’e göre en temel yenilik gıda ile temas halinde ki malzemelerin ve çalışma ortamına dair tehlikelerinde sistemde net bir şekilde talep edilmesi.

2.2.3.11 IFS Food Versiyon 7’e göre   Dokümantasyon ve kayıt tutma oluşturun HACCP planı ile ilgili dokümantasyon yerinde olacaktır. Belgeleme örnekleri şunları içerir:

- Tehlike analizi,

- CCP'lerin ve diğer kontrol önlemlerinin belirlenmesi,

- Kritik limitlerin belirlenmesi,

Süreçler, prosedürler Kayıt örnekleri şunları içerir:

- CCP'lerin çıktıları ve diğer kontrol önlemleri izleme faaliyetleri

- Gözlemlenen sapmalar ve uygulanan düzeltici eylemler.

 

IFS Food Versiyon 7’e göre detaylandırılmış bir madde. Eski versiyon daha sınırlı bilgi talep ederken, yeni yayınlanan IFS Food Versiyon 7 standardı belge örnekleri ile daha net taleplerde bulunmakta.

Bu Süreçte Mflow Dijital Yönetim Sistemleri Size Nasıl Yardımcı Olur?

IFS Food Versiyon 7’ye geçiş sürecinde Mflow ile yönetim sistemlerinizi dijitale taşıyarak, haberli ya da habersiz tüm denetimlere her zaman hazır olursunuz. 

 

Hazırlayan: Nalan Acar

Gıda Mühendisi

Dijital Denetçi /Danışman / Eğitmen

 

 

Icon