IFS Food Versiyon 7’de Neler Değişti? (3. Bölüm)

IFS Food Versiyon 7’de Neler Değişti? (3. Bölüm)

IFS Food Versiyon 7 standardının, Kaynak yönetimi bölümü, yeni versiyonda en az değişikliğe uğrayan bölümlerden biri. Spesifik olarak eğitim ile ilgili beklentilerin bu bölümde netleştirilmiş olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca kilit personel tanımlaması daha net beklentilerden biri. Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bildirimde bu bölüm içerisinde yerini almış durumda.

3.1.2 IFS Food Versiyon 7’e göre bir önce ki versiyonda ki taleplere ek olarak, kilit rollerde çalışan personelin tanımlanmasını beklemektedir.

3.2.1 IFS Food Versiyon 7’e göre en temel yenilik, - Gıda güvenliğini etkileyen bulaşıcı hastalıkların ve koşulların tıbbi bir tarama prosedürü yoluyla bildirilmesi. Ayrıca, tehlike analizi ve ilgili risklerin değerlendirmesi beklenmektedir.

3.2.9 IFS Food Versiyon 7’e göre koruyucu giysiler ile ilgili beklenti aşağıda ki şekilde detaylandırılmıştır.  Tüm koruyucu giysiler, kurum içinde veya onaylı yükleniciler veya çalışanlar tarafından iyice ve düzenli olarak yıkanacaktır. Bu karar, risk değerlendirmesi ile gerekçelendirilecektir. Tanımlanan gereksinimler asgari olarak şunları sağlamalıdır:

  • Kirli ve temiz giysiler arasında her zaman yeterli ayrım,
  • Su sıcaklığı ve deterjan dozajı ile ilgili tanımlanmış yıkama koşulları,
  • Kullanıma kadar kontaminasyondan kaçınma.

3.3.4 IFS Food Versiyon 7’e göre koruyucu eğitim ile ilgili beklenti aşağıda ki şekilde detaylandırılmıştır. Eğitimin ve / veya talimatın içeriği düzenli olarak gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir. En azından şu özel konulara özel önem verilecektir:

  • Gıda Güvenliği
  • Gıda Sahteciliği
  • Ürün kalitesi
  • Gıda savunması
  • Gıdayla ilgili yasal gereklilikler
  • Ürün / süreç değişiklikleri
  • Önceki belgelenmiş eğitim / öğretim programlarından geri bildirimler.

Bu Süreçte Mflow Dijital Yönetim Sistemleri Size Nasıl Yardımcı Olur?

IFS Food Versiyon 7’ye geçiş sürecinde Mflow ile yönetim sistemlerinizi dijitale taşıyarak, haberli ya da habersiz tüm denetimlere her zaman hazır olursunuz. 

Hazırlayan: Nalan Acar

Gıda Mühendisi

Dijital Denetçi /Danışman / Eğitmen

Icon