IFS Food Versiyon 7’de Neler Değişti? (5. Bölüm)

IFS Food Versiyon 7’de Neler Değişti? (5. Bölüm)

Ekim 2020 de yayınlanan IFS FOOD V7 standardına göre belgeli firmalar, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren IFS FOOD Versiyon 7 denetimine girebilir. IFS FOOD Versiyon 7 sertifikalı tüm firmalar için son geçiş tarihi Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.

Bu yazımızda IFS FOOD Versiyon 7 – 5. Ölçümler, analizler, iyileştirmeler Bölümünde yer alan değişiklikleri detaylı inceleyeceğiz. Her yazımızda IFS FOOD Versiyon 7 standardının farklı bir bölümüne dair incelemelerimizi bulabilirsiniz.

IFS FOOD Versiyon 7 standardının, Ölçümler, analizler, iyileştirmeler bölümüne ait önemli değişiklik ve/veya yeni beklentileri bu yazımızda inceliyor olacağız.

IFS FOOD Versiyon 7- 5.  Bölüm: Ölçümler, Analizler, İyileştirmeler Bölümü Detaylı İnceleme

5.1.1 IFS FOOD Versiyon 7’e göre detaylandırılan standart maddelerinden biri.

IFS Standardının yürürlükteki versiyonunun en azından tüm gerekliliklerini kapsayacak olan denetim programı olmalı.

İç denetimlerin kapsamı ve sıklığı risk değerlendirmesi ile belirlenecek ve gerekçelendirilecektir.

 İç denetim programı, şirkete ait olan veya şirket tarafından kiralanan tesis dışı depolama yerleri için de geçerli olacaktır.

5.1.4 IFS FOOD Versiyon 7’e göre iç denetimler ile beklenti detaylandırılmış ve aşağıda göreceğiniz gibi, iç denetimler ile ilgili düzeltici faaliyetlerin doğrulanması beklentisi eklenmiştir.

İç denetim sonuçları, üst yönetime ve ilgili faaliyetlerden sorumlu kişilere bildirilir. Gerekli düzeltici faaliyetler ve uygulama programı belirlenecek, dokümante edilecek ve ilgili kişiye iletilecektir. İç denetimlerden kaynaklanan tüm düzeltici faaliyetler doğrulanacaktır.

5.2.1 IFS FOOD Versiyon 7’e göre saha denetimleri ile ilgili beklentiler aşağıda ki gibi detaylandırılmıştır. Fabrika denetimleri aşağıdaki gibi konular için planlanacak ve gerçekleştirilecektir:

- Üretim ve depolama tesislerinin yapısal durumu

- Dış alanlar

- İşleme sırasında ürün kontrolü

- İşleme sırasında ve altyapı içinde hijyen

- Yabancı madde tehlikeleri

- Personel hijyeni.

Denetimlerin sıklığı, risk değerlendirmesi ile gerekçelendirilecek ve önceki deneyimlerin geçmişine dayanacaktır.

5.3.1 IFS FOOD Versiyon 7 e göre proses ve çalışma ortamı ile ilgili doğrulama beklentileri aşağıda ki gibi detaylandırılmıştır.

Proses ve çalışma ortamı doğrulama ve kontrol kriterleri açıkça tanımlanacaktır.

Gıda güvenliği ve ürün kalitesi gerekliliklerinin sağlanması için proses ve çalışma ortamı parametrelerinin (sıcaklık, zaman, basınç, kimyasal özellikler, vb.) Kontrolünün gerekli olduğu durumlarda, bu parametreler sürekli olarak ve / veya uygun aralıklarla izlenecek ve kaydedilecektir.

5.6.1 IFS FOOD Versiyon 7 e göre iç ve dış analiz planları ile ilgili madde aşağıda ki gibi detaylı hale getirilmiştir.

İç ve dış analiz için test planları, ürün güvenliği, kalitesi, güvenliği, yasal ve özel müşteri gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için risk değerlendirmesi ile gerekçelendirilecektir. Planlar, aşağıdaki gibi konuları kapsayacaktır:

- İşlenmemiş içerikler

- Yarı mamul ürünler,

- Bitmiş ürün

- Ambalaj malzemeleri

- İşleme ekipmanının temas yüzeyleri

- Çevresel izleme için ilgili parametreler. Tüm test sonuçları kaydedilecektir.

IFS FOOD Versiyon 7’e göre yönetim sisteminizi kurarken ve/veya revize ederken Mflow dokümanlar uygulaması ile hazırlarken, kayıtlarınıza Mflow kayıtlar uygulaması ile tutarak zaman kazanabilir, kaynaklarınızı doğru yönetebilir ve kayıtların zamanlarını atlamazsınız.

Bu Süreçte Mflow Dijital Yönetim Sistemleri Size Nasıl Yardımcı Olur?

IFS Food Versiyon 7’ye geçiş sürecinde Mflow ile yönetim sistemlerinizi dijitale taşıyarak, haberli ya da habersiz tüm denetimlere her zaman hazır olursunuz. 

 

Hazırlayan: Nalan Acar

Gıda Mühendisi

Dijital Denetçi /Danışman / Eğitmen

Icon