ISO 22000:2018 versiyonuna Hazırsanız GFSI Onaylı FSSC Standardına Geçmek İçin Ramak Kaldığının Farkında mısınız?

ISO 22000:2018 versiyonuna Hazırsanız GFSI Onaylı FSSC Standardına Geçmek İçin Ramak Kaldığının Farkında mısınız?

İlk olarak 2005 yılında ISO (International Standart Organisation-Uluslararası Standart örgütü) tarafından yayınlanan ve gıda güvenliği standartlarından yaygın olarak kullanılan ISO 22000 standardı 2018 yılında son revizyonunu aldı.

ISO 22000:2018 revizyonunda 8.2 maddesinde on gereksinim Programlarında dikkate alanız gerekli maddeleri aşağıda ki şekilde listeler:

 • İnşaat, binaların yerleşimi ve ilgili tesisler;
 • İmar, çalışma alanı ve personel tesisleri dahil olmak üzere binaların yerleşimi;
 • Hava, su, enerji ve diğer hizmetlerin tedariği;
 • Haşere kontrolü, atık ve kanalizasyon bertarafı ve destek hizmetleri;
 • Ekipmanın uygunluğu ve temizlik ve bakım için erişilebilirliği;
 • Tedarikçi onay ve güvence süreçleri (örn. ham maddeler, içerik maddeleri, kimyasallar ve paketleme);
 • Gelen malzemelerin kabulü, ürünlerin depolanması, sevkiyatı, nakliyesi ve elleçlenmesi;
 • Çapraz kontaminasyonun önlenmesi için önlemler;
 • Temizleme ve dezenfekte etme;
 • Kişisel hijyen;
 • Ürün bilgisi/tüketici bilinci;
 • Uygun olan diğer maddeler

ISO 22000:2018 standardı bu ön koşul programlarının kurulumu, uygulanması ve sürdürebilirliği ile ilgili olarak ISO/TS 22002 serisi standartların rehber olarak kullanılmasını vurgular.

ISO/TS 22002 Serisi Standartlar:

 • ISO/TS 22002-1:2019 Gıda Üretimi
 • ISO/TS 22002-2:2013 Catering
 • ISO/TS 22002-3:2011 Çiftçilik
 • ISO/TS 22002-4:2014 Paketleme
 • ISO/TS 22002-5:2019 Sevkiyat ve Depolama
 • ISO/TS 22002-6:2016 Hayvan yemi standartlarıdır.

ISO 22000:2018 sisteminizi hangi sektör özelinde kuruyor, uyguluyor ve sürdürüyorsanız o kapsamdaki ISO/TS 22002 serisi standardı kendinize rehber olarak seçip kullanmalısınız. Örneğin gıda üretimi yapan bir şirkette ISO 22000:2018 çalışmaları yürütüyorsanız ISO/TS 22002-1:2019 standardını, Catering sektörü için ISO 22000:2018 çalışmaları yürütüyorsanız da ISO/TS 22002-2:2013 standardını kullanmalısınız.

Bu standartların için sektör spesifik ön koşul programları adım adım detaylandırılmış olup, ön koşul programlarınızı buna göre kurmanız, sürdürmeniz ve uygulamanız istenir. Örneğin ISO/TS 22002-1:2019 Gıda Üretimi standardı aşağıda ki başlıklardan ve bunların detaylarından oluşur.

 • Binaların inşaatı ve yerleşimi,
 • Ekipman yerleşimi ve çalışma alanı,
 • İkincil hizmetleri – hava, su, enerji,
 • Atık bertarafı,
 • Ekipman uygunluğu, temizliği ve bakımı,
 • Satın alınan malzemelerin yönetimi,
 • Çapraz kontaminasyonun önlenmesi için önlemler,
 • Temizlik ve sanitasyon,
 • Haşere kontrolü,
 • Personel hijyeni ve personel tesisleri,
 • Yeniden işleme,
 • Ürün geri çağırma prosedürleri,
 • Depolama,
 • Ürün bilgisi/tüketici farkındalığı,
 • Gıda savunması, biyoterörizm

ISO 22000:2018 ürün güvenli standardı ISO kapsamında bir standart olmakla birlikte GFSI onaylı bir standart değildir. FSSC 22000 Versiyon 5.1 Standardı ise temel olarak kendine ISO 22000:2018 standardını baz alan GFSI onaylı bir standarttır. Yapısını tamamen ISO 22000:2018 standardı üzerine kurguladığından Türkiye’de sıklıkla uygulanan diğer GFSI onaylı iki standart olan BRCGS ve IFS’ten yapı olarak ciddi farklılıklar gösterir.  

FSSC 22000 Versiyon 5.1 Standardı aktif olarak;

 • ISO 22000:2018 standardını,
 • ISO/TS 22002 Serisi Standartlarından uygun olanını ve
 • FSSC 22000 Versiyon 5.1 ek gerekliklerini etkin şekilde sistem olarak kurmuş, uyguluyor ve sürdürüyor olmanızı bekler.

Eğer siz ISO 22000:2018 standardını etkin bir şekilde, ön gereksinimleri de ISO/TS 22002 Serisi Standartlarına göre kurmuş ve uyguluyorsanız GFSI onaylı FSSC standardına geçiş için sadece “Ek Gereklilikleri” maddelerini sisteminize ekleyerek, sürdürebilir hale getirmeniz yeterli olacaktır. Bu gereklilikler aşağıda ki başlıklardan oluşur:

 1. Hizmet yönetimi,
 2. Ürün,
 3. Gıda savunması
 4. Gıda sahtekarlığının
 5. Logo kullanımı
 6. Alerjen yönetimi (Kategori C, E, FI, G, I & K)
 7. Çevresel İzleme (Kategori C, I & K)
 8. Ürün formülasyonu (Kategori D)
 9. Taşıma ve teslimat (Kategori FI)

Yukarıda ki ek gerekliliklerden logo kullanımı da dahil ilk beşi tüm FSSC standardı kapsamında ki uygulayıcılar için geçerli iken alerjen yönetimi sonrasında hangi kategori kapsamında hangi ek gerekliliklerin uygulanması gerektiği de parantez için de belirtilmiş.   

 • FSSC Kapsamında ki kategoriler de aşağıda listelenmiştir.
 • Hayvan Yetiştiriciliği (Kategori A)
 • Gıda İmalatı (Kategori C)
 • Hayvan Yemi Üretimi (Kategori D)
 • Catering (Kategori E)
 • Perakende ve Toptan Satış (Kategori F)
 • Taşıma ve Depolama (Kategori G)
 • Gıda Ambalajı ve Ambalaj Malzemelerinin Üretimi (Kategori I)
 • Biyokimyasalların Üretimi (Kategori K)

Eğer gıda üretimi kapsamında (Kategori C) ISO 22000:2018 standardını uygularken FSSC Standardını uygulamaya geçecekseniz FSSC standardı ek gerekliliklerden yukarıda belirtilen ilk yedi maddeyi uygulamanız gerekli iken, Catering kategorisinde ilk altı maddeyi uygulamanız yeterli olacaktır.

Mflow Dijital Yönetim Sistemi Uygulamaları:

ISO 22000:2018 Standardından FSSC Standardına geçiş sürecinde dokümanlarınızı ve kayıtlarınızı dijitalleştirerek daha sürdürebilir bir sistem kurmanızı sağlar.

Kaynaklar:

 • ISO 22000:2018 Standardı
 • ISO/TS 22002 serisi Standartlar
 • FSSC 22000 Versiyon 5.1 standardı
 • FSSC 22000 Scheme Version 5

Hazırlayan

Sibel Taşhan Yurtseven

Icon