Kalite Yöneticisi Nasıl Olunur?

Kalite Yöneticisi Nasıl Olunur?

Bir Kalite Yöneticisi Ne Yapar?

Kalite yöneticisi görevi, geniş bir tanıma sahiptir. Sistemin ve ürünün kalitesi, güvenliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili tüm süreçlerde aktif şekilde yer alır.

Bir kalite yöneticisinin sorumluluklarına örnekler aşağıda ki gibi olabilir;

- İşletmenin müşteri veya müşteri tabanının ihtiyaçlarını karşılamak için bir kalite kontrol süreci geliştirmek,

- Güncel ürün veya süreç özelliklerini oluşturmak,

- İşletmenin yasal, sağlık ve güvenlik standartlarını oluşturmak ve bunlara uyulmasını sağlamak, 

- Kalite standartlarının karşılandığından emin olmak için ürün geliştirme ve üretim süreçlerini kontrol etmek, 

- Üretim sonuçlarını belgelemek/belgelenmesini koordine etmek ve kalite iyileştirme fırsatlarını belirlemek için analizler yapmak, 

- Üst Yönetime sistem hakkında raporlar sağlamak,

- Diğer kalite güvence pozisyonlarını denetlemek

- Şirkette kalite sisteminin denetimlerini gerçekleştirmek ve gerekli iyileştirmeler için planlar yapmak

- Çalışanları kalite güvence standartları ve süreçleri konusunda eğitmek ve motive etmek

Kalite yöneticisi pozisyonu gereksinimleri şunları içerir:

Eğitim

Giriş seviyesi bir kalite yöneticisi, işletme ve kalite kontrol ile ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olmalı ya da aldığı lisans dersleri içinde bu eğitimler yer almalıdır. Matematik, sistem yönetimi, ölçümler ve işletme yönetimi lisans dersleri, kalite yöneticileri olarak kariyer yapmak isteyen öğrenciler için idealdir. İşletme Yüksek Lisansı (MBA) gibi daha ileri derece eğitimler, genellikle kalite yöneticisi pozisyonları için gerekli değildir, ancak sizi daha güçlü bir aday yapar.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), dünya çapında endüstriyel, tescilli ve ticari standartlar oluşturan bir kuruluştur. Bazı şirketler ISO standartlarını takip eder ve kalite yöneticilerinin kendi işleriyle ilgili spesifikasyonlar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmasını bekler. ISO sertifikalı şirketler ile çalışmak kariyer hedeflerinizden ise, özgeçmişinize dahil edebilmeniz için ilgili ISO standartları veya sektörel diğer standartlar konusunda eğitimler almalısınız.

Kalite yöneticisi pozisyonları için alabileceğiniz eğitimlere örnekler;

• İç denetim (ISO 19011),

• Kalite maliyeti,

• Müşteri deneyimi kalite yönetimi (ISO 10002),

• Veri kalitesi,

• Çevre Yönetim Sistemleri (ISO 14001),

• Enerji Yönetim Sistemleri (ISO 50001),

• İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Eğitimi (ISO 45001),

• Gıda Güvenliği (HACCP, BRC, IFS, FSSC, ISO 22000 vb),

• Muayene,

• Çeşitli ISO standartları eğitimi,

• Süreç ve proje yönetimi,

• Ürün geliştirme ve geri çağırma,

• Proje Yönetimi,

• Kalite güvencesi,

• Kalite kontrol,

• Risk yönetimi,

• İstatistiksel süreç kontrolü,

• İstatistik,

• Tedarikçi kalitesi ve değerlendirmesi,

• Toplam Kalite Yönetimi,

• Yönetim sistemlerinde dijitalleşme, 

Şirketler kalite yöneticisi adayları için sertifika talep etsinler ya da etmesinler, bunları, iş tanımlarında sıklıkla tercih edilen bir nitelik olarak listeleyeceklerdir.

Beceriler:

Kalite yöneticilerinin, sektörlerinde başarılı olmak için çeşitli teknik ve sosyal becerilere ihtiyaçları vardır:

Ayrıntılara Dikkat: Kalite yöneticileri, bir şirketteki süreçleri ve ürünleri takip edebilmelidir. Standartların karşılanmadığı noktaları belirleyebilmeleri gerektiğinden, ayrıntılara büyük önem verilmesi gerekir.

Sonuç Odaklılık: Bir kalite yöneticisinin temel amacı sonuç elde etmektir. Şirket süreçlerini iyileştirerek, standartları karşılayarak ve olumlu bir fark yaratarak yönlendirilmeleri gerekir.

İletişim: Kalite yöneticilerinden, tüm şirket çalışanlarının, belirli rolleriyle ilgili kalite güvence standartları konusundaki eğitimini vermesi ve denetlemeleri beklenir. Bu da iletişimin kuvvetli olmasını gerektirir.

Organizasyon: Çeşitli departmanların süreçlerini ve üretkenliğini denetleyen bu kadar büyük bir sorumlulukla, kalite yöneticilerinin güçlü organizasyon becerilerine sahip olması gerekir.

Liderlik: Başarılı kalite yöneticileri, denetledikleri departman sorumlularının üstün kalite kontrol çabalarında kendilerini takip etmelerini sağlayabilir.

Teknolojik Beceriler: Bir kalite yöneticisi, aktif şekilde yönetim sistemlerini yürüteceği yazılımları bilmeli, bu yazılımlara kolay adapte olmalı ve bu yazılım dilini ekibe öğretmelidir. 

Yasal Standartları Anlama: Farklı endüstriler, üretim ve süreçler için belirli yasal standartlara uymalıdır. Kalite yöneticileri, karşılandıklarından emin olmak için bu standartları anlamalıdır.

Kalite Kontrol Prosedürleri Bilgisi: Kalite yöneticisi, süreçler ve ürünler için endüstri standartları söz konusu olduğunda şirketteki en bilgili kişi olmalıdır.

Veri Analizi: Bir kalite yöneticisinin işinin çoğu, şirketin süreçlerinden gelen verileri analiz ederek ve kalite sorunlarını veya iyileştirme fırsatlarını belirleyerek yapılır.

Kalite Yöneticisi Çalışma Ortamı

Kalite yöneticileri birçok sektörde çalışır, bu nedenle çalışma ortamları değişiklik gösterir. Kalite yöneticileri için çalışma ortamları aşağıdakileri ya da aşağıdakilerin aynı anda olabilmesini içerebilir:

• Bir ofiste masa başında verileri analiz etmek,

• Büyük çalışan gruplarına sunumlar yapmak,

• Çalışanlarla görüşmek, süreçleri denetlemek ve kalite kontrol uygulamalarını uygulamak için büyük bir şirketin çeşitli departmanları için seyahat etmek,

• Yeni ürünler, süreçler veya hizmetler geliştirmek için toplantılara katılmak,

•Anlayışlarını ilerletmek için ulusal kalite güvence seminerlerine ve eğitim programlarına gitmek,

• Çalışma haftası boyunca çoğunlukla tipik iş saatlerinde biraz seyahatle çalışmak,

• Kalite yöneticilerinin liderlik becerileri, bilgileri ve eğitim geçmişleri nedeniyle, kariyer yollarını takip etmek için çok çeşitli seçeneklere sahiptirler. Aşağıdaki sektörlerin tümü ve daha birçoğu kaliteli yönetici pozisyonları sunar:

• İmalat, 

• Gıda Üretimi, 

• Kozmetik Üretimi,

• Ambalaj Üretimi,

• Sağlık hizmeti, 

• Kurumsal perakende, 

• Bilgi Teknolojisi, 

• Mühendislik, 

• Ulaşım,

• Eğitim,

• Otomotiv,

Nasıl Kalite Yöneticisi Olunur?

Kalite yöneticisi olmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

• Lisans derecesi eğitiminizi tamamlayın.

• İlgili sertifikaları kazanın. Kalite yöneticisi pozisyonu için, Kalite kontrolle ilgilenenler için mevcut olan çok sayıda sertifika ve eğitim programı ile, uzmanlaşmak için belirli bir sektöre ve kalite kontrol yönüne odaklanın.

• İş deneyimi kazanın. Pek çok büyük şirket, bir kalite yöneticisi tarafından denetlenen, kalite kontrol üzerinde çalışan bir çalışan ekibine sahiptir. Kalite kontrolünde bu giriş seviyesi pozisyonlardan birini arayın ve bu alanda bilgi ve deneyim kazanın.

• Özgeçmişinizi hazırlayın. Güçlü bir özgeçmiş oluşturmak için eğitim bilgilerinizi, iş deneyiminizi, becerilerinizi ve sertifikalarınızı toplayın.

 

Icon