Blog

İzlenebilirlik Nedir ve İzlenebilirlik Testi Nasıl Yapılır?

Ürün güvenliğini temel almış standartlarda izlenebilirlik tanımını ve izlenebilirlik testinin nasıl yapıldığını anl...

Oku

ISO 22000:2018 versiyonuna Hazırsanız GFSI Onaylı FSSC Standardına Geçmek İçin Ramak Kaldığının Farkında mısınız?

ISO 22000 Standardını efektif uyguluyorsanız GFSI onaylı bir sertifika almaya ramak kaldı...

Oku

Geçerli Kılma, İzleme ve Doğrulama Arasındaki Fark Nedir?

Bu yazımızda Geçerli kılma (validation) ile izleme ve doğrulama (verification) kavramlarının farklarını örneklerle anlat...

Oku

SON ÜRÜN DEĞERLENDİRMEDE SAYISAL VERİLERE DAYALI MUAYENE (INSPECTION) SİSTEMİ DİZAYN EDİLMESİ

Ürünün Inspection (muayene) metodu ile değerlendirilmesi, uygun olmayan ürünün ambalaja girmesi engellemede firmaya büyük...

Oku

ISO 45001:2018 -İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi -Hazırlanması Zorunlu Dokümanlar

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre zorunlu olan doküman ve kayıtlar.

Oku

BRGGS Zorunlu Habersiz Denetimler 2022 Yılında Başlıyor

2022 yılı itibari ile habersiz denetimler başlayacaktı o yıl geldi çattı.

Oku

GIDA, KOZMETİK, AMBALAJ İŞLETMELEİRNDE TEMİZLİK VE SANİTASYON PLANINDA NELER OLMALI?

Etkin bir temizlik planı oluşturmak için temizlik planınızın için de hangi başlıklar yer almalıdır sorusunun cevabına...

Oku

GIDA, KOZMETİK VE AMBALAJ İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK EKİBİ NASIL OLUŞTURULMALIDIR?

Etkin bir temizlik ve sanitasyon ancak etkin ve eğitimli bir temizlik ekibi ile mümkündür.

Oku

GIDA, KOZMETİK VE AMBALAJ İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK METODU NASIL BELİRLENİR?

Etkin bir temizlik ve sanitasyon gerçekleştirmek için temizlik metodunuzu doğru şekilde belirlemeniz gerekir.

Oku

KARBON NÖTR NEDİR?

Karbon nötr olmak, salınan sera gazı miktarına eşdeğer sera gaz salınımına engel olacak projeler gerçekleştirmesidir.

Oku

E. coli O157:H7 Bakterisi Kaynaklı Gıda Zehirlenmeleri

Escherichia coli O157:H7, insanlarda bağırsak hastalığına neden olan ve yaklaşık bir hafta boyunca etkinliğini koruyan bir...

Oku

GIDA İŞLETMELERİNDE TEMİZLİK VE SANİTASYON

Etkin bir temizlik ve sanitasyon uygulamak, ürün güvenliğinde sağlanması gerekli en temel ön gereksinim programlarından bi...

Oku

BRCGS FOOD Version_9 TASLAK STANDART

BRCGS Food Version_9’un ilk taslak standardı yayınlandı.

Oku

ALERJEN KONTAMİNASYONU RİSK ANALİZİ

GFSI Standart kuralları gerekliliklerine uygun alerjen kontaminasyonu risk analizi örneği

Oku

GIDA ALERJEN YÖNETİMİ

GFSI onaylı standartlara göre alerjen yönetimi nasıl olmalıdır?

Oku

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ GFSI GEREKLİLİKLERİ

Gıda güvenliği kültürü ile ilgili GFSI rehber soruları nelerdir?

Oku

Yeşil Mutabakat ve Dijital Dönüşümün Yeşil Mutabakattaki Önemi

Yeni dünya düzeninde dijital dönüşüm tabanlı daha temiz ve yaşanabilir bir dünya kurgulanıyor.

Oku

BRCGS Standardına Göre Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısın Nasıl Yapılmalıdır?

Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı, işletmenin politikası ve hedefleri doğrultusunda, işletmenin performansını...

Oku

BRCGS Gıda Güvenliği Standardına Göre Aldırılması Zorunlu Eğitimler

Personele aldırılması gerekli eğitimler BRCGS Gıda Güvenliği standardının farklı maddelerinde listelenmiştir.

Oku

Hijyenik Dizayn Prensipleri

Fonksiyonel Hijyen Gereksinimleri

Oku

Gıda Ambalajlarında Migrasyon Limitleri ve Diğer Kritik Parametreler

Direk gıda ile temas eden birincil ambalaj malzemeniz ne kadar güvenli sorusunun cevabını merak edenler için hazırladık

Oku

Gıda Güvenliğinde Hijyenik Tasarım Kavramının Önemi

Hijyenik tasarım konseptini netleştirmeye yardımcı olmak için GFSI Teknik Çalışma Grubu kurdu.

Oku

Gıda Güvenliği Politikası Hazırlarken Standartların Beklentilerini Karşılamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Bu yazı da ISO 22000, FSSC, BRCGS ve IFS Food Standartlarının politika ile ilgili beklentileri karşılaştırmalı olarak anla...

Oku

Hedef Belirleme Formu

Hedefleri belirlemek için nasıl bir form kullanmalıyız?

Oku

Dijital Doküman Yönetim Sisteminin BRCGS Standardının Kurulması ve Sürdürülmesinde ki Faydaları Nelerdir?

BRCGS Food Standardı 92 farklı yerde “dokümante” edilecek bilgiyi ve “prosedürleri” açıkça tanımlayarak sizden yaz...

Oku

İç Denetim Sıkılığı Belirlenmesinde Risk Analizi Yaklaşımı ve Denetçi Yeterliliği

Ürün güvenliği standartları iç denetimin tüm departmanları kapsayacak şekilde yılda en az bir kez yapılması gerektiği...

Oku

Hizmet Tedarikçilerini Seçme ve İzlemede Risk Analizi Yaklaşımı

BRC Food Standardı 8. versiyon ile hizmet tedarikçilerinin de seçilmesi ve izlenmesi için risk bazlı bir prosedür oluşturul...

Oku

Cam, Sert Plastik ve Diğer Kırılgan Malzemelerin Kontrol Sıklığının Belirlenmesi için Risk Değerlendirme

Cam, sert plastik ve diğer kırılgan malzemelerin durumu risk analizine göre belirlenmiş sıklıkta kontrol etmelisiniz.

Oku

GMP DENETİMİNDE RİSK ANALİZİ YAKLAŞIMI

GMP(Good Manufacturing Practices), İyi Üretim Uygulamaları ürünlerin nasıl ve hangi şartlarda üretilmesi gerektiği hususu...

Oku

Temizlik ve Sanitasyon Planı ve Risk Analizi

Ürün güvenliğini baz alan standartlar, bina, tesisler, fabrika ve tüm ekipmanlar için temizlik ve sanitasyon ile ilgili uyul...

Oku

BRCGS CP (Consumer Product-Tüketici Ürünleri) Standardı

BRCGS CP (Consumer Product-Tüketici Ürünleri) Standardı BRCGS’nin, gıda ile temas eden tek kullanımlık malzemelerin hangi...

Oku

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Zorunlu Ama Biz Hazır Mıyız?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini zorunlu hale getirdi.

Oku

Doküman Yönetimi İçin Islak İmza Gerekli Mi?

Hiçbir yönetim sistemi standardı, doküman yönetimi için sizden politika dışında ıslak imzalı bir doküman istemez.

Oku

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Uygulama Adımları

Kurumunuzda ISO 14001:2015'i uygulamak istiyorsanız aşağıda ki maddelerden yola çıkarak mevcut durumunuzu gözden geçirebil...

Oku

Gıda Güvenliği Kültürü Nedir?

Gıda güvenliği kültürü, farkındalığı artırmak ve çalışanların gıda güvenliğinin neden gerekli olduğunu anlamala...

Oku

Dijitalleşmede Karşılaştığınız En Büyük Sorun Nedir?

Turkonfed-Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Türkiye İş Bankası iş birliği ile kobilere dijital dönüşüm...

Oku

FSSC 22000 Versiyon 5.1’de ki Temel Değişiklikler

FSSC Versiyon 5.1'e geçiş için son tarih 01.04.2021.

Oku

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre Çalışan Katılımı

ISO 45001 standardına göre, sistemi kurarken, güncellerken ve iyileştirirken, çalışanların katılımının sağlanması ge...

Oku

Yabancı Maddelerin Yönetimine Ait Kayıtlarınızı Nasıl Tutuyorsunuz?

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), Avrupa Birliği üye devletleri arasında, tespit edilen gıda risklerinin paylaşı...

Oku

Hijyen ve Sanitasyonun ATP Metodu İle Doğrulanması

Kurum kültürünün en önemli başlıklarından biri hijyen ve sanitasyondur.

Oku

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Organizasyonun Oluşturulması

Az sayıda insan ile çok iş yapan küçük işletmeler işletmelerde organizasyonu çıkarmak konusunda kafalar karışıktır.

Oku

Kalite Yöneticisi Nasıl Olunur?

Lisans eğitimini ve yetkinlik eğitimlerini tamamla, tecrübe kazanacağın doğru kurumları seç, güçlü bir cv hazırla.

Oku

Dokümante Edilmiş Bilginin Dijitalleştirilmesi

Doküman ve kayıt kavramlarının ikisini birden içine alan yeni tanım "Dokümante edilmiş bilgi".

Oku

IFS Food Versiyon 7’de Neler Değişti?

IFS Food Versiyon 7 sertifikalı tüm firmalar için son geçiş tarihi Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir.

Oku

BRCGS & IFS & FSSC 22000 Sertifikası İçin Zorunlu Habersiz Denetimler

GFSI onaylı tüm sertifika programları için habersiz denetimler zorunlu hale geldi.

Oku

Karbon Ayak İzi Nedir?

Birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zarar...

Oku

ISO 14046: 2014 Çevre Yönetimi- Su Ayak İzi Standardı

Birey veya topluluk tarafından kullanılan, her mal ve hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi için gereken toplam tatlı su hacmin...

Oku

DİJİTALLEŞMEK ÇOK ÖNEMLİ DİYORUZ AMA BİR O KADAR DA DİJİTALLEŞMEKTEN KORKUYORUZ

“Dijitalleşmekten Korkuyoruz!!”. Çünkü “Dijitalleşmek Ne Demek Bilmiyoruz”.

Oku

Doküman Yönetiminizi Google Drive'la mı Yapıyorsunuz?

Doküman yönetimi uluslarası standartlara göre kullanacağınız doküman kategorilerinin ve bu kategorilere ait doküman ...

Oku

Dokümanların Dijital Ortamda Yönetimi Prosedürü

Bu prosedür ile şirket dokümanlarımızın uluslarası standartlara uygun olarak dijital ortamda nasıl yönettiğimizi detayla...

Oku

Organizasyon Şeması Dokümanının Otomatik Oluşturulması Talimatı

Mflow’da kullanacağımız Dokümanlar uygulaması da dahil tüm uygulamaların efektif şekilde kullanımı için organizasyon...

Oku

Dokümana Erişim Yetkilerinin Tanımlanması Talimatı

Doküman erişim yetkisinin firmamızda nasıl olması gerektiğini detaylı olarak anlatan talimattır.

Oku

Doküman Formatının Belirlenmesi Talimatı

Yönetim sistemimize ait standartları, doküman kategorilerimizi ve yapılarımızı yani formatımızı nasıl belirlediğimizi...

Oku

Doküman Talebi Talimatı

Mflow’da yönettiğimiz tüm sistem dokümanlarımız için talebinin nasıl yapıldığını anlatan talimattır.

Oku

Doküman Talebinin Değerlendirilmesi Talimatı

Yönetim sistemimiz içinde yapılan taleplerin Mflow üzerinde nasıl değerlendirildiğini anlatan talimattır.

Oku

Doküman Hazırlama, Kontrol, Onay ve Dağıtım Talimatı

Mflow’ da dokümanları nasıl hazırladığımızı, kontrol ettiğimiz, onaylayıp, dağıttığımızı anlatan talimattır....

Oku

Doküman Ana Listesi Talimatı

Dağıtımı tamamlanıp, dağıtımı yapılan pozisyonlarda erişime açık hale gelen dokümanlar için, dokümanlar ana listes...

Oku
Icon